Solna Centrums Familjetandvård

Hotellgatan 3, 5tr, 171 45 Solna centrum
08 – 730 30 65

Implantat

Implantatbehandlingar består av två delar, först den kirurgiska delen, sedan den protetiska delen. Vi utför båda delar av behandlingen och anlitar duktika tandtekniker som framställer de nya tänderna utifrån avtryck som tagits efter den kirurgiska behandlingen. Fast protetik-Garanti 1 år. Detta förutsätter att man efter 6 mån gör en kontroll för att se att inga större förändringar i munnen sker.

– Konsultation: 0:-
– Eenstaka tand: fr. 15000:-
– Helkäksimplantat: fr. 31000:-