Priser

Hotellgatan 3, 5tr, 171 45 Solna centrum
08 – 730 30 65

Nedanstående är ett urplock av våra vanligaste åtgärder och priser.
 • Implantat konsultation: 0 kr
 • Undersökning inklusive 4 röntgenbilder: 445 kr för patienter 20-29 år och 75+, 595 kr för patienter 30-74 år med tandvårdsbidrag
 • Lagning tandfärgad/komposit enytesfyllning: från 545 kr
 • Akut behandling: 360-1850 kr
 • Flerytesfyllning komposit: 860-1860 kr
 • Tandblekning: 1990 kr
 • Bettskena: 3240 kr
 • Rotfyllning en, två, tre, fyra eller fler rotkanaler: från 3081-5095 kr
 • Tandkrona: 4800-5550 kr
 • Skalfasad: 5500-7000 kr
 • Implantat enstaka tand: från cirka 15000 kr
 • Helkäksimplantat: från 31000 kr
Här kan du läsa mer om tandvårdsstöd: