Tandlossning

Hotellgatan 3, 5tr, 171 45 Solna centrum
08 – 730 30 65

Tandlossning

Tandlossning kallas även parodontit och orsakas av en bakterieinflammation i tandens fäste. Ju tidigare inflammationen upptäcks och behandlas desto bättre. Tandköttsinflammation kan på sikt leda till tandlossning och du riskerar att tappa tänderna på sikt. Du kan förebygga tandlossning genom god munhygien, regelbundna besök hos din tandläkare samt att inte röka.

  • mindre omfattning 450:-
  • mer tidskrävande 680:
  • större omfattning 840:-
  • större omfatt, tidskrävande 1070:-